Skapande Skola - mina workshops:

Klass 1 - 3

Hur en bok blir till - att blanda färger

Jag läser berättelsen om Färgtrollet och visar hur en bok blir till. Jag ritar på ett blädderblock och vi blandar färger och sjunger Färgsången. Om jag har två lektioner i klassen målar vi tillsammans.

Klass 1 – 6

Om att leva i olika kulturer - att måla djur och natur i Tingatinga stilen

I boken ”En liten fågel och en stor sång” är det en flyttfågel från norden som hittar nya vänner i sitt andra hemland som ligger i Afrika. I boken ”Karibu – Välkommen till min by” är det en liten flicka som tar sina svenska vänner med sig till Tanzania, sitt andra hemland.
Jag berättar mina sagor och visar bilderna.

Sverige är ett mångkulturellt land och i varje klass finns det barn från olika länder. Vi pratar om skillnaden och likheterna. Vi tittar på bilder med djur från olika länder och av olika konstnärer. Jag berättar om den tanzanske konstnären Tingatinga, hur stilen fördes vidare och en konstart uppstod. Tingatinga bilder finns just nu som tecknad film på barnprogram i TV.
Vi målar träd och djur från de olika länderna i Tingatinga stilen.
Jag anpassar min undervisning till barnens ålder.

Tingatinga på kooperativet i Dar es Salaam (shop) 2011


John Kilaka, känd Tingatinga konstnär, författare och sagoberättare visar barnen i Tanzania hur en Tingatinga apa blir till. Marangu 2010

---------------------------------------------------------------------------


Mobbing och olikhet

EMIL, DET HALVA FÅRET är en saga som passar bra för prat om mobbing och olikhet. Jag visar bilder som finns i boken medan jag berättar sagan. Ibland berättar jag inte hela sagan utan låter barnen hitta på ett eget slut som de skriver och målar bilderna till. De kan skriva brev till Emil eller ge honom råd.

Barnen dras in i berättelsen och kan ibland känna igen sådant som de själva varit med om. De kan skriva brev till Emil eller hitta på ett eget slut.

Exempel på några av barnens brev och bilder till Emil

Bilderboksfigurer

 
Här är bilderboksfigurer till några böcker som jag visar på lågstadiet 

Klass 3 - 5
Om mina sagor och hur man kan få idéer

Jag berättar om mitt författarskap och läser en av mina sagor medan jag visar bilder via en bärbar dator eller en diaprojektor. Jag berättar hur jag får idéerna till mina sagor och hur det är att vara författare och bilderbokskonstnär.
Vi samtalar kring bilderboken, relationen text-bild och pratar om arbetsprocessen bakom en bilderbok och vad man behöver tänka på när man skriver en bilderbokstext.

GLASBLOMMORNAS LAND, NYÅRSLANDET och PRINSESSAN, KUNGEN OCH SPEGELMAKAREN är sagor som handlar om krig och fred, miljö och framför allt hur man med fantasi och kreativitet kan skapa möjlighet till en bättre samvaro människorna emellan.

Sagorna SAGAN OM SNEGEL, RESAN TILL URSKOGENS ÄNDE, DRAKENS BLOMMA är bra för att kunna föra samtal om olika livsfrågor. Läs gärna om böckerna.

 

KURSER OCH STUDIEDAGAR I SKOLAN
Motorik och kreativitet i skolan

Petra och Julius Szabo

BERÄTTELSE OCH BILD SOM STÖD FÖR INLÄRNING

Kursledare: Petra Szabo

Innehåll:
– Den berättade sagan och bilderboken i skolan
– Sagans läkande kraft – skräddarsydda sagor och berättelser
– Sociala berättelser och seriesamtal
– Visualisering (Inre och yttre bildernas läkande kraft)
– Visning av bilderbokssaga – diabilder eller storbildskärm/dator
– Teckna på tavlan eller blädderblock (bilden som stöd för inlärning)
– Praktiska tips hur man kan teckna och hur man kan förbereda sig
– Praktiska övningar för till exempel seriesamtal (mycket enkla serieteckningar)

SPECIALIDROTT OCH SMARTA RÖRELSER FÖR INLÄRNING

Kursledare: Julius Szabo, idrottslärare och speciallärare
Arbetar med elever med särskilda behov i Eriksdalskolan och i Aspergergrupper i Nybohov tillhörande S:t Örjans skolor. Har 30-årig erfarenhet som speciallärare och gymnastiklärare i grundskolan och lång erfarenhet som kursledare.

Innehåll:
– Hur jag kan se förseningar i barnens motorik
– När behövs specialidrott - Hur och vad ska jag träna
– Förslag till praktiska övningar i idrottssalen. (i gymnastiksalen)
– ”Smarta rörelser” – Hur rörelse kan underlätta inlärning
– Genomgång av material till specialidrotten
– Lärarens förhållningssätt i specialidrott
– Boken Leka och lära med bokstavsmattor av Julius och Petra Szabo
(Metoden som underlättar bokstavsinlärningen och förbättrar motoriken)
– Visning av filmen ” Leka och lära med bokstavsmattor”


Tillbaka till Skapande Skola

Färgsången