Bilder från våra workshops på Lidingö och i Rinkeby i September 20012

Kvarnbyskola

Torsviks skola

Om vårt Skapande Skola projekt

Tillbaka till Nyheter