Bilder som eleverna i Hägerstenshamnensskola målade
när jag hade Tingatinga-workshops i åk 3 och 4
Vårterminen 2015