Bilder som eleverna i Kvarnbyskolan i Rinkeby och i Rosendalsskolan i Linköping målade
Mina workshops i andra och tredje klasser, vårterminen 2015

Skapande Skola projekt