Conference eLearning Africa 2011, May 25 - 27

Vice presidenten besöker eLearning konferensen (den andre från höger)

Freedom to Learn. Yes!!!

Olga Makhubela-Nkondo (University of South Africa) och Petra Szabo

Olga Makhubela-Nkondo berättar hur man kan skydda barn för övergrepp

Valerie Wood-Gaiger, (Great Britan) "Learning with Grandma" om att äldre behöver lära sig

den nya tekniken för att inte tappa kontakten till den yngre generationen.

Paula Uimonen, (Sweden) Spider, "Facebooking in Tanzania: Digital Learning"

Elieshi Lema förattare och förläggare "E&D Limited" (Tanzania) och Petra Szabo

På utställningen visas ny teknik och här kan alla pröva själva.

GiZ (Germany) German Society for International Cooperation

Fler bilder från utställningen:

Fotos: Petra Szabo

Fler bilder: Mina vänner i Dar es Salaam