Barnboksfestival i Moshi
2- 6 maj 2016

Det har varit en fantastisk festival, spännande på alla sätt. Ett rent äventyr ibland. Det blir inte alltid så som man har tänkt sig, men det blir bra ändå. Förseningar och elavbrott är vardagshändelser i Tanzania.

När Godwin Chonjo hämtade mig och Matilda Wallin från föreningen Afrikultur på Kilimanjaro Airport så ösregnade det och det hade det gjort i flera dagar. Godwin lät bekymrad. Vägarna till Chekereni liknade floder och han undrade om det överhuvudtaget skulle vara möjligt att genomföra festivalen. Vilken mardröm! Jag kunde knappt sova.

Vi väcktes av solsken nästa morgon och det fina vädret höll i sig under hela vår vistelse.

På lördag kväll anlände Kerstin Forsberg och Eva Jahrulf från Föreningen Ushirika och på söndag eftermiddag, dagen före festivalen, hade vi ett planeringsmöte där vi diskuterade de kommande festivaldagarna.
Mot kvällen kom våra gästföreläsare: John Kilaka, Elieshi Lema och Nadir Tharani.

2 maj

Festivaldag 1 i KIWALAA

Den första festivaldagen genomfördes i Kiwalaa, där Gunilla Moshi och Spånga Kista har byggt ett skolbibliotek och där Moshigruppen har bekostat flera veckors workshops och en muralmålning av John Kilaka.

Skolan hade förberett en uppvisning i traditionell dans, men just då blev det elavbrott. Med en timmes förskjutning kom firandet igång.
Alla deltagande skolklasser hade läst tolv böcker och valt de tre bästa av dem och nu berättade eleverna om sina val och varför de hade valt ut just de böckerna. Godwin som var moderator höll ett mycket uppskattat tal om sagoberättandet i Kilimanjaros område med tyngdpunkten på Chaggafolket. Därefter överlämnade jag 50 bilderböcker ”The Great Contest" i tygpåsar som jag hade låtit tillverka före resan och berättade om boken och om festivalen och hur idén hade kommit upp. Också Elieshi Lema och John Kilaka höll tal till barnen och därefter delade vi upp oss i grupper. Elieshi föreläste för lärare på biblioteket, Nadir Tharani och John Kilaka ritade med skolklasser och Eva Jahrulf, från föreningen Ushirika, och jag filmade och fotograferade.

Bilder från festivalen i Kiwalaa

3 och 4 maj 2016

Festivaldag 2-3 I MOSHI

Den andra och tredje dagen hölls på i en konferenssal i en yrkesskola nära Montessori Training Center. Lärarstudenterna deltog under båda dagarna. Lärare från följande skolor deltog: Fukeni, Kiu, Kiwalaa, Mbokomu, Olimo, Foyeni, Neville, Neema Montessori, Chekereni och Mwamko. Ca 120 deltagare båda dagar. Alla fick var sin tygpåse med program och boken The Great Contest. Samtliga skolor fick välja åtta böcker från Elieshis förlag på projektets bekostnad.

På eftermiddagarna hade vi workshops i olika klassrum på Montessori Training Center.Jag berättade och visade hur man kan arbeta med bilderböcker i skolklasser ochJerome Mrema presenterade sin bok med en samling av sagor som barnen hade skrivit under den tiden John Kilaka hade sina workshops i Kiwalaa. Eva Jahrulf hjälpte till och visade exempel på hur man kan arbeta med förskolebarn och bilderböcker.
John Kilaka och Nadir Tharani ritade med deltagarna och Matilda, som är bibliotekarie, visade afrikanska barnböcker. Elieshi visade böcker i biblioteket där alla helst bara ville läsa i böckerna - en härlig lästystnad lägrade sig där. Vi delade in deltagarna i grupper som växlade rum fyra gånger.

Bilder från de två dagarna på Conference Center

Festivalprogram

5 och 6 maj 2016

Festivaldag 4-5 i CHEKERENI

Tillsammans åkte John Kilaka, Jerome Mrema, Eva Jahrulf, som är förskollärare, och jag till Chekereni.

Här driver Danderyd församlingens Moshigrupp en rad gemensamma projekt tillsammans med vår vänförsamling i Chekereni:
Solarenergi-
, vatten- och bokprojektet, Montessori förskolor, utbildning för kvinnor, ekotoaletter i skolor, trädplantering mm.
Jag är ansvarig för bokprojektet.

Vi besökte de båda deltagande kommunala Primary Schools med sammanlagt ca 1000 elever.
Det blev en mycket fin festival. Barnen berättade om böckerna de hade läst och valt som de tre bästa och varför de hade valt just de böckerna. Också här blev det traditionell dans och sång och jag delade ut tygpåsar med böcker till alla barn som deltog i firandet.

Här i Chekereni så som i alla andra skolor önskade lärarna en fortsättning på festivalen, helst varje år eller vartannat år. De ville behålla böckerna i sina skolor och fortsätta läsa dem med klasserna.
Båda skolorna har ett rum för böcker, men inga hyllor och därför önskar de sig bokhyllor.
Det stora problemet är att möss och termiter äter upp böckerna och därför behöver de hyllor som samtidigt kan skydda böckerna. Förutom bokhyllor önskar de fler barn- och ungdomsböcker och en utbytesskola i Sverige.

Den femte dagen besökte vi en av Chekerenis Montessori förskolor
"Rau Rivers Kindergarten". Vi hade förberett 350 tygpåsar med boken ”Shindano Kuu” till samtliga barn i Chekerenis förskolor.
Jag är mycket tacksam över att vi fick möjligheten att genomföra barnboksfestivalen i Moshi.


Petra Szabo

Bilder från festivalen i Chekereni

Arrangörer:

Petra Szabo (barnboksförfattare och initiativtagare till festivalen)

Matilda Wallin Föreningen Afrikultur

Kerstin Forsberg och Eva Jahrulf Föreningen Ushirka

 

Läs också om barnboksfestivalen i Dar es Salaam 2014

Tillbaka till NYHETER

Sponsorer:

Svenska Institutet
Creative Force

och

Svenska Kyrkan