Några sidor ur boken Barn Ber
Tillbaka till Böcker

 Första bön av Anna Dunér andra bön av Margareta Melin
 

Första bön av Elisabeth Sjöberg och andra bön av barn från Drottning Astrids skola