Mr och Mrs Chonjos besök för att diskutera pågående och planerade projekt som solenergi, Montessoriförskolor, yrkesskolor, mjölkprojektet, kvinnogrupper, barnböcker och läromedel mm.(Samarbetesprojekt mellan Moshi/Kilimanjaro och Danderyd, Spånga och Österåker)

 

Besök från Tanzania

Mr och Mrs Chonjo i Danderyd 15 maj - 5 juni 2009

 

 

 

Chekereni 11 maj

Mr Chonjo på Montesoriförskolan i Chekereni

Mrs Chonjo på Montesoriförskolan i Ran River

 

Danderyd 15/5 -5/6 - 2009

Ankomst 15/6

Mr och Mrs Chonjo hemma hos oss under vecka 21

Sara Lindstrand och Mr Chonjo diskuterar olika projekt

Planering av barnböcker och läromedel på swahili, engelska och svenska med Petra Szabo

 

Stockholm 19/5 - 2009

På besök i Eriksdalsskolan, Julius Szabo (gynmastik- och speciallärare) och Mrs Chonjo

Mr, Mrs Chonjo och Julius Szabo

Möte i lärarrummet

Lars Paulson och Mr och Mrs Chonjo besöker en förskola i Danderyd 20/5

Besök från Tanzania - picknick på berget med sång och dans 21/5

Lisbeth Cassemar (ordf. Partnership in Learning) , Mr och Mrs Chonjo

Mick och Magnus Lidbeck från Österåkers församling

På besök i Spånga kyrkan 24/5 - 2009

Hemma hos Gunilla Moshi i Spånga

Möte med biskopen Caroline Krook 30/5 - 2009

Studiebesök - Mejeri i Hedemora 2/6 - 2009

Studiebesök - Mejeri i Hedemora 2/6 - 2009

Planeringsmöte - Moshigruppen

Tillbaka till Petra Szabos Nyheter