Boken på engelska "The Great Contest"
kostar också 60 kronor inklusive porto.

Artikel om vår bok i tidskriften Habari Nr 1/2016

Titta på några bilder i boken

Tillbaka till Nyheter